تبلیغات

قوانین کیان بلاگ

هر جامعه ای نیازمند قانون است و سایت ما نیز که نمونه ای از یک جامعه کوچک است نیز قوانین خاص خود را دارد . امید وارم دوستان عزیز به آن پایبند باشند . حتما بخوانید تا بعدا موردی پیش نیاید

هرگونه فعالیت علیه جمهوری اسلامی ایران ممنوع
هرگونه فعالیت جنسی اعم از فروش محصولات و اشاعه فحشا ممنوع
اشاعه فرهنگ فحشا و یا پخش مطالب و محتواهای پورنوگرافی ممنوع
هرگونه فعالیت در حوضه ماهواره اعم از فروش ، تبلیغ یا حتی آموزش کانال یابی و امثال آن ممنوع
آموزش کسب مال حرام ، ربا خوری ، کسب مال ربوی و فعالیت شرکت های هرمی ممنوع
تبلیغ برای عناصر ضد انقلاب و بیگانه ممنوع
ایجاد بنگاه تبلیغاتی یا بازاریابی هر محصولی بدون کسب اجازه از مدیریت ممنوع
تبلیغ سایت های مستهجن چه به صورت معرفی چه غیره ممنوع است

توجه نمایید که در صورت درخواست کمیته فیلترینگ بدون اطلاع قبلی وبلاگ بسته خواهد شد